Resoco - Bột đầm lò luyện thép

Bột đầm lò luyện thép

Bột đầm lò luyện thép

Bột đầm lò luyện thép

Chúng tôi sản xuất các loại bột đầm hệ cao nhôm, Bột đầm hệ Magnesia sử dụng cho các lò trung tần luyện thép hoặc luyện hợp...

  Email : resocojsc@gmail.com

  Hotline : 0915 641 486

Chúng tôi sản xuất các loại bột đầm hệ cao nhôm như RAM-84AM, RAM-70AMBột đầm hệ Magnesia như RAM-Mg85, RAM-Mg90Cr sử dụng cho các lò trung tần luyện thép hoặc luyện hợp kim.

Sản phẩm khác

Thông tin đơn hàng

Bột đầm lò luyện thép

Thông tin đặt hàng